Протоколи от заседания на ОС

Печат
ПРОТОКОЛ №2 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 29.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ №1 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 28.01.2020 г.
ПРОТОКОЛ №4 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 19.09.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 05.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №1 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 28.01.2019 г.

---------------------------------------------
ПРОТОКОЛ №2 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 22.02.2018 г.
ПРОТОКОЛ №1 от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 26.01.2018 г.
---------------------------------------------
ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 05.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Сдружение "МИГ-Попово" от 25.09.2017 г.