Управление на МИГ

Печат
РЕШЕНИЕ на Сдружение "МИГ-Попово"
УСТАВ на Сдружение "МИГ-Попово"
СПИСЪК на членовете на УС на Сдружение „МИГ-Попово”
Списък на членовете на УС и Общото събрание, поименно и сектора от който са излъчени
СПИСЪК на на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
СПИСЪК на членовете на УС и Общото събрание, поименно и сектора от който са излъчени към 01.10.2019 г.