1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения КППП и УС за одобрение на проектни предложения

PDF Печат Е-поща

Мярка 7.2 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.349 /втори прием/

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.349
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.349
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране


Мярка 6.4 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.454
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране


Мярка 7.5 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.369

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.369
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.369
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

 


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.005 (към 30.10.2019 г.)

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.005

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Мярка 4.2 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.129

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129


Мярка 6.4 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.183

Списък одобрени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък резервни проекти по процедура BG06RDNP001-19.183


Мярка 7.2 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.020

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

 


 

Решения на КППП

Решения на УС на МИГ-Попово

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО

Решения на КППП от 28.10.2019 г.

Решения на УС на МИГ-Попово от 30.10.2019 г.