1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения КППП и УС за одобрение на проектни предложения

PDF Печат Е-поща

Списъци - мярка 7.5

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.369
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.369
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

 


Списъци - мярка 4.1 (към 30.10.2019 г.)

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Списъци - мярка 4.1

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Списъци - мярка 4.2

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129


Списъци - мярка 6.4

Списък одобрени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък резервни проекти по процедура BG06RDNP001-19.183


Списъци - мярка 7.2

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

 


 

Решения на КППП

Решения на УС на МИГ-Попово

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО

Решения на КППП от 28.10.2019 г.

Решения на УС на МИГ-Попово от 30.10.2019 г.