1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП - 03.07.2012 г.

PDF Печат Е-поща

Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за Обучение на: УС, екипа, местни лидери в подкрепа изпълнението на Стратегията за местно развитие на Фондация «МИГ-Попово» във връзка с изпълнението на  Договор РД 50-150/13.10.2011. Изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР) се финансира от ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони.

Публикувана в РОП с ID:9003488/03.07.2012 г.

Отварянето на подадените оферти ще се състои на 12.07.2012 г. от 9:00 часа в офиса на Фондация „МИГ-Попово”.

Срок за получаване на офертите: 11/07/2012 г. - до 16:00 часа

ДОКУМЕНТАЦИЯ


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Популяризиране, информиране и публичност" във връзка с изпълнението на договор РД 50-150/13.10.2011. Изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР) се финансира от ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони.

Публикувана в РОП с ID:9003493/03.07.2012 г.

Отварянето на подадените оферти ще се състои на 12.07.2012 г. от 11:00 часа в офиса на Фондация „МИГ-Попово”.

Срок за получаване на офертите: 11/07/2012 г. - до 16:00 часа

ДОКУМЕНТАЦИЯ