1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Публична покана - 01.07.2013 г.

PDF Печат Е-поща

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1 (ОП 1): Обучение на екипа ангажиран с прилагaнeто на стратегията за местно развитие, включващо организирането и провеждането на 3 учебни модула;

Обособена позиция 2 (ОП 2): Обучение на местни лидери, включващо организирането и провеждането на 5 учебни модула.

Публикувана в РОП с ID:9017188/01.07.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ