1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Публична покана - 09.06.2014 г.

PDF Печат Е-поща

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда на глава 8 ”а” с предмет:

"Обучение на екип, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие и Обучение на местни лидери” в подкрепа изпълнението на Стратегията за местно развитие на Фондация «МИГ-Попово» по Договор РД 50-150/13.10.2011 изпълняван от Фондация „Местна инициативна група – Попово”

Публикувана в РОП с ID:9030241/09.06.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ