1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.03.2015 г.

Председателят на Настоятелството на Фондация „Местна инициативна група – Попово“  на основание  чл.26 от Правилник за устройство и дейността на фондация за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ свиква членовете на Настоятелството на редовно заседание, което ще се проведе в гр.Попово, бул „Александър Стамболийски” 2,  на 25.03.2015 г. от  17.30 часа...

Продължение...

09.02.2015 г.

На 20.02.2015 от 10.00 часа в бистро "Попово Инн" ще се проведе семинар на тема: “Балансирано торене при ягодоплодните култури”.

Продължение...

22.12.2014 г.

Покана за участие в организираните краткосрочни курсове и информационни дейности.

Продължение...

01.12.2014 г.

Предвиденото обучение  на членовете на УС  и екипа  относно  възможности за финансиране на проекти  посредством  публично-частно партньорство ще се проведе в от 09 до 12.12.2014 г. в гр.Вършец.

Продължение...

04.11.2014 г.

Покана за участие в семинар, организиран от НЧ „Св.св.Кирил и Методий“  гр. Попово на тема „Създаване на инфраструктура и повишаване информираността на населението за разделно събиране и третиране на биоотпадъците и оползотворяването им като източници за получаване на алтернативна енергия”.

Продължение...