1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Понеделник, 30 Декември 2013г. 09:00ч.

PDF Печат Е-поща

В изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № РД 50-150/13.10.2011 г. Фондация „МИГ-Попово” информира, че е реализиран  и изплатен  първият проект от Стратегията за местно развитие на Фондацията.

Проектът е  по мярка 121 „ Модернизиране на земеделските стопанства”  на Земеделска кооперация „Напредък” с.Светлен.

Инвестицията е за закупуване на машини и оборудване за земеделското стопанство - телескопичен товарач. Размерът на изплатетната субсидия е 42824,00 лв.