1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Регистри

PDF Печат Е-поща
Регистър на получените проекти по първа покана за 2012 г.
Регистър на получените проекти по втора покана за 2012 г.
Регистър на получените проекти по трета покана за 2012 г.
Регистър на одобрени проекти от Комисия за избор на проекти и предложени за финансиране за 2012 г.
Регистър на одобрени проекти от Комисия за избор на проекти и предложени за финансиране за 2013 г.
Регистър на сключените договори ДФЗ/МИГ/БЕНЕФИЦИЕНТИ
Регистър на платените договори
Регистър на одобрени проекти от Комисия за избор на проекти и предложени за финансиране за 2014 г.
СПИСЪК на физическите лица, с които МИГ-Попово има сключен договор - ОЦЕНИТЕЛИ
Регистър на сключените договори ДФЗ/МИГ/БЕНЕФИЦИЕНТИ - към месец 11.2014 г.
Регистър на сключените договори ДФЗ/МИГ/БЕНЕФИЦИЕНТИ - към месец 02.2015 г.
Регистър на сключените договори ДФЗ/МИГ/БЕНЕФИЦИЕНТИ - към месец 09.2015 г.