1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Списък на одобрени външни оценители и експерти

PDF Печат Е-поща

Списък на одобрените външни оценители по първа покана за създаване на база данни от експерт оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към Фондация „МИГ - Попово”  прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год:

Списък на одобрените външни оценители - 1


Списък на одобрените външните експерти по първа покана за създаване на база данни за предоставяне на консултантски услуги към Фондация „МИГ - Попово”  прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.:

Списък на одобрените външни експерти - 1


Списък на одобрените външни оценители  по втора покана за създаване на база данни от експерт оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към Фондация „МИГ - Попово”  прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.:

Списък на одобрените външните експерти по втора покана за създаване на база данни за предоставяне на консултантски услуги към Фондация „МИГ - Попово”  прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.:

Списък на одобрените външни експерти - 2