1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

PDF Печат Е-поща

 


Покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 323
НОВО:
Втора покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 323

Заповед за определяне период на прием на заявления по мярка 323 - Втора покана

Заповед за отваряне на прием на заявления по мярка 323 - Втора покана
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 17.07.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 05.10.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 05.06.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 01.11.2013 г.