1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

PDF Печат Е-поща

 


ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 322
ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 322
Критерии за избор на проекти по мярка 322
Допустимост по мярка 322
Заявление за подпомагане по мярка 322
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея
Тук може да се запознаете със Заповед №1-1/28.02.2014 г.
Тук може да се запознаете със Заповед №10/21.03.2014 г.


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 21.11.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 16.07.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 21.03.2014 г.