1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

PDF Печат Е-поща

 


ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 321
Покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 321
Критерии за избор на проекти по мярка 321
Допустимост по мярка 321
Заявление за подпомагане по мярка 321
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 19.07.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 14.05.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 17.09.2013 г.