1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

PDF Печат Е-поща

 


ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 311 - за 2014 г.
ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 311
ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 311
Критерии за избор на проекти по мярка 311
Допустимост по мярка 311
Заявление за подпомагане по мярка 311
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея
ЗАПОВЕД за удължаване срока на прием на документи
Заповед №13/01.08.2014 г.
Заповед №14/01.08.2014 г.


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 21.11.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 27.12.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 29.09.2014 г.