1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

PDF Печат Е-поща

Разгледай Брошура с информация за мярката

 

 

ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 123 - за 2014 г.
ТРЕТА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 123 - за 2013 г.
ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 123 - за 2013 г.
ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 123 - за 2013 г.
Критерии за избор на проекти по мярка 123
Допустимост по мярка 123
Заявление за подпомагане по мярка 123
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея
Тук може да се запознаете със ЗАПОВЕД №68/10.10.2013 г за удължаване срока за прием по мярка 123.
Тук може да се запознаете със ЗАПОВЕД №13/01.08.2014 г
Тук може да се запознаете със ЗАПОВЕД №14/01.08.2014 г

СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 26.08.2013 г.