1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

PDF Печат Е-поща

Разгледай Брошура с информация за мярката

 

 

ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 - за 2014 г.
ТРЕТА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 - за 2013 г.
ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 - за 2013 г.
ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 - за 2013 г.
Критерии за избор на проекти по мярка 121
Допустимост по мярка 121
Заявление за подпомагане по мярка 121
Декларации
Заявка за плащане и документи към нея
Тук може да се запознаете със Заповед №1-1/28.02.2014 г.

СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ - актуален към 26.08.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 08.10.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 20.12.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 23.01.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 17.06.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 18.12.2013 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 20.03.2014 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 29.09.2014 г.