1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

PDF Печат Е-поща

Разгледай Брошура с информация за мярката


ЗАПОВЕД за удължаване срока на прием по мярка 111
ВТОРА ПОКАНА за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 111
Покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 111
Критерии за избор на проекти по мярка 111
Допустимост по мярка 111
Заявление за подпомагане по мярка 111

Приложение 4 - Проектобюджет
Приложение 5 - План график дейности
Често допускани грешки при кандидатстване по мярка 111

Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 111

Декларации
Заявка за плащане и документи към нея


СВАЛИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ -актуален към 14.01.2013 г.


 

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 08.10.2012 г.
ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията за избор на проекти от 17.10.2012 г.