1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

За нас

На 22 февруари 2010 г. в гр. Попово се подписа Учредителен акт на Фондация „Местна инициативна група – Попово”.

Учредители на Фондацията са:

  1. Община Попово, представлявана от д-р Людмил Димитров Веселинов,
  2. Сдружение за среда и култура „Попово – ХХІ век”, представлявано от Венета Русанова Мисирджиева,
  3. Сдружение на зърнопроизводителите от Поповски регион, представлявано от Георги Петров Георгиев,
  4. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, представлявано от Росица Любомирова Христова,
  5. „Добромир Йорданов –Огнян Илиев – Езокс” СД, представлявано от Огнян Илиев Огнянов - Управител,
  6. „Роса” АД, представлявано от Пламен Кирилов Даскалов – Изпълнителен директор.

В състава на Настоятелството влизат: Председател: Георги Петров Георгиев, членове: д-р Людмил Димитров Веселинов, Венета Русанова Мисирджиева, Росица Любомирова Христова, Огнян Илиев Огнянов и Пламен Кирилов Даскалов.

Управителният Съвет на Фондацията „МИГ – Попово” е в състав: Председател: Ивайло Евгениев Иванов и членове: Петранка Добрева Габровска, Павлин Стефанов Тодоров, Юрий Антонов Николов, Николай Цонев Черкезов.

МИГ - Попово се учредява в изпълнение на Проект № РД 50-195/03.06.2009 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Попово” финансиран по Програма ЛИДЕР, ос 4 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Създаването на МИГ – Попово е част от дейност 8 (Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по проекта.


 

На 13.10.2011 г. бе подписан договор РД50-150 между Фондация “МИГ-Попово” , Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция за предостяване на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 по мярка 41 “Прилагане на стратегии за местно развитие” и  мярка 431 “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,прилагащи стратегии за местно развитие”.

Финансирането по договора е както следва:

Финансиране по мярка 41: 3 128 981  лева

Срок на изпълнение на проекта по договор:  30.06.2015 г.

Финансиране по мярка 431: 760 032 лева

Срок на изпълнение на проекта по договор:  30.09.2015 г.


 

Учредителен акт на Фондация "МИГ-Попово"
Устав на Фондация "МИГ-Попово"
СПИСЪК на членовете на колективния върховен орган на Фондация „МИГ-Попово”
СПИСЪК на членовете на колективния управителен орган – УС на Фондация „МИГ-Попово”
ДОГОВОР за предоставяне на финансова помощ №РД50-150
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 01.06.2012 г.
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 13.08.2012 г.
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 05.03.2013 г.
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 21.12.2013 г.
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 27.02.2014 г.
Допълнително споразумение към Договор №РД50-150 от 01.08.2014 г.