1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.09.2018 г.

На 27 и 28.09.2018 г. в конферентната зана на бистро „Попово Инн”  гр. Попово ще бъде проведена дейност „Обучение за местни лидери на тема Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН“.

Продължение...

08.05.2018 г.

Сдружение "МИГ-Попово" организира двудневно обучение за местни лидери на тема: „Обучение за местни лидери на тема „Подбор и одобрение на проектни предложения по мерките от СВОМР за територията на МИГ – Попово, включени в ИГРП за 2018 г....

Продължение...

02.05.2018 г.

На 24 и 25 април МИГ-Попово проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на тема: „Доброволчеството – възможност за активно участие в промяната на общността“.

Продължение...

18.04.2018 г.

На свое заседание от 16.04.2018 г. УС на МИГ - Попово одобрява обява за прием на проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 4.1, 4.2 и 7.2 от СВОМР на МИГ-Попово.

Продължение...

14.02.2018 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Събранието ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 22.02.2018 г. от 10.00 часа.

Продължение...