1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.01.2016 г.

Във връзка с подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово, Фондация „Местна инициативна група – Попово” Ви кани да вземете участие в следните информационни дейности, които ще се проведат на територията на община Попово...

Продължение...

10.01.2016 г.

На 09-10.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе  двудневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...