1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14.12.2018 г.

В периода 10-11 декември се проведе обучение на върховния управляващ орган и екипа на МИГ-Попово на тема: „Визия, стратегия за развитие и успешни практики на МИГ регистрирани като НПО“.

Продължение...

22.10.2018 г.

В периода 15-18 октомври 2018 г. Представители на върховния управляващ орган на МИГ-Попово и екипа бе на посещение на МИГ- Бахо Арагон – Матараня., Испания във връзка с обмен на знания и експертен опит в изпълнението на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности.

Продължение...

08.10.2018 г.

Предстоящи информационни срещи...

Продължение...

17.09.2018 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 27.09.2018 г. от 10.30 часа

Продължение...

10.09.2018 г.

На 27 и 28.09.2018 г. в конферентната зана на бистро „Попово Инн”  гр. Попово ще бъде проведена дейност „Обучение за местни лидери на тема Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово в ИСУН“.

Продължение...