1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21.01.2016 г.

На 21.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе  информационна конференция, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

20.01.2016 г.

На 20.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе  информационна конференция, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

20.01.2016 г.

На 20.01.2016 г. в читалището на с.Светлен, Местна инициативна група – Попово проведе информационна среща, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

18.01.2016 г.

На 17-18.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе двудневно обучение за местни лидери, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

Сдружение "МИГ-Попово" обявява конкурс за избор на външни експерти - оценители

Прочети повече ТУК...