1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.09.2018 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Продължение...

22.04.2019 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква общо събрание.

Продължение...

22.04.2019 г.

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО

Продължение...

25.02.2019 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква общо събрание.

Продължение...

18.01.2019 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Продължение...