1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.02.2016 г.

Местна инициативна група – Попово проведе  информационна конференция, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

28.01.2016 г.

На 28.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе 2 информационни срещи в селата Садина и Ломци, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово

Продължение...

27.01.2016 г.

На 27.01.2016 г. Местна инициативна група – Попово проведе  2 информационни конференции, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...

26.01.2016 г.

На 26.01.2016 г. в читалището на с.Гагово, Местна инициативна група – Попово проведе информационна среща, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово

Продължение...

25.01.2016 г.

На 25.01.2016 г. в кметството на с.Ковачевец, Местна инициативна група – Попово проведе информационна среща, във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Попово.

Продължение...