1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.10.2016 г.

Покана за участие в общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“...

Продължение...

09.09.2016 г.

Одобрено заявление за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие...

Продължение...

27.05.2016 г.

Решение №ШУ-08-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за СВОМР на МИГ Попово.

Продължение...

18.04.2016 г.

Покана за участие в общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“...

Продължение...

04.04.2016 г.

Местна инициативна група – Попово продължава изпълнението на проект за подготвителни дейности...

Продължение...