1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28.11.2016 г.

Сдружение "МИГ-Попово" уведомява всички заинтересовани, че на 15 и 16 декември 2016 г. в бистро "Попово Инн" гр.Попово ще се проведе обучение на тема: "Популяризиране на СВОМР за територията на МИГ-Попово като инструмент за икономическо обновление"...

Продължение...

22.11.2016 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА МИГ-ПОПОВО ЗА 2017 г. ...

Продължение...

24.10.2016 г.

На 21.10.2016 г. в гр.София между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., представляван от г-н Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган и Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ бе подписано споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г....

Продължение...

24.10.2016 г.

Покана за участие в общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“...

Продължение...

09.09.2016 г.

Одобрено заявление за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие...

Продължение...