1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.10.2017 г.

Сдружение "МИГ-Попово" организира двудневно обучение за местни лидери на тема: Разработване, управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово.

Обучението ще се проведе на 26.10.2017 г. и 27.10.2017 г. в конферентната зала на бистро „Попово Инн” гр. Попово от 10:00 часа.

Продължение...

15.09.2017 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“  на 25.09.2017 г.  от  17.30 часа.

Продължение...

27.03.2017 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Продължение...

23.01.2017 г.

Сдружение "МИГ-Попово" обявява регистрите на одобрените и неодобрените външни експерти - оценители...

Продължение...

22.11.2016 г.

Сдружение "МИГ-Попово" обявява конкурс за избор на външни експерти - оценители...

Продължение...