1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.01.2018 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание....

Продължение...

28.12.2017 г.

На 20 и 21 декември МИГ-Попово проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган  на тема: “Устойчиво развитие на местната икономика и общности чрез насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал и ефективно усвояване на средствата от СВОМР за територията на МИГ-Попово и структурните фондове

Продължение...

28.12.2017 г.

На  18 и 19 декември в конферентната зала на бистро „Попово инн“ гр.Попово се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: Оценка на проектите подадени към СВОМР за територията на МИГ-Попово и работа на Комисия за подбор на проектни предложения.

Продължение...

01.12.2017 г.

Сдружение "МИГ-Попово" организира двудневно обучение за местни лидери на тема: "Оценка на проектите подадени към СВОМР за територията на МИГ-Попово и работа на Комисия за подбор на проектни предложения".

Обучението ще се проведе на 18.12.2017 г. и 19.12.2017 г. в конферентната зала на бистро „Попово Инн” гр. Попово от 10:00 часа.

Продължение...

11.10.2017 г.

График за провеждане на информационни срещи в населени места от община Попово.

Продължение...