1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.01.2019 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Продължение...

14.12.2018 г.

В периода 10-11 декември се проведе обучение на върховния управляващ орган и екипа на МИГ-Попово на тема: „Визия, стратегия за развитие и успешни практики на МИГ регистрирани като НПО“.

Продължение...

22.10.2018 г.

В периода 15-18 октомври 2018 г. Представители на върховния управляващ орган на МИГ-Попово и екипа бе на посещение на МИГ- Бахо Арагон – Матараня., Испания във връзка с обмен на знания и експертен опит в изпълнението на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности.

Продължение...

08.10.2018 г.

Предстоящи информационни срещи...

Продължение...

17.09.2018 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 27.09.2018 г. от 10.30 часа

Продължение...