1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11.01.2023 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“ на 19.01.2023 г.  от  10:30 часа...

Продължение...

20.12.2022 г.

В периода 15 - 18 декември 2022 г. се проведе обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган на местна инициативна група - Попово на тема „Мониторинг и оценка на политики и програми за местно развитие“.

Продължение...

07.10.2022 г.

На 22 и 23.11.2022 г. Сдружение „МИГ-Попово“ ще проведе следните работни/информационни срещи:

Продължение...

07.10.2022 г.

На 22 и 23.11.2022 г. Сдружение „МИГ-Попово“ ще проведе две обучения за местни лидери на тема „Управление и отчетност на проекти по Стратегията за ВОМР за територията на МИГ - Попово в ИСУН 2020“...

Продължение...

12.09.2022 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза    „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква  общо събрание.

Събранието  ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на бистро „Попово Инн“ на 20.09.2022 г.  от  10:30 часа  при следният...

Продължение...