1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сряда, 15 Септември 2021г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на  Сдружение „Местна инициативна група – Попово“

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието  ще се проведе в конферентна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Попово  на 23.09.2021 г.  от  10.30 часа  при следният

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове от ОС.
  2. Промяна в състава на УС.
  3. Промяна в Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г. на МИГ-Попово.
  4. Приемане  на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г. на МИГ-Попово.
  5. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Желаещите могат да получат допълнителна информация  в офиса на сдружението на  адрес: гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски“ 2  от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден.