1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 21

PDF Печат Е-поща

Мярка 21 - Втори прием

Обява за за прием на проектни предложения по мярка 21 към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово

Приложения за информация по мярка 21

Приложение за попълване към условията за кандидатстване по мярка 21

Условия за изпълнение по мярка 21

Приложение към условията за изпълнение по мярка 21

Условия за кандидатстване по мярка 21

 


 

Мярка 21 - Първи прием - Приключил

Обява за за прием на проектни предложения по мярка 21 към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово

Заповед за удължаване на срока на прием по мярка 21

Условия за кандидатстване по мярка 21

Обява за за прием на проектни предложения по мярка 21 към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово

Приложения за информация по мярка 21

Приложение за попълване към условията за кандидатстване по мярка 21

Условия за изпълнение по мярка 21

Приложение към условията за изпълнение по мярка 21

Условия за кандидатстване по мярка 21

Обява за прием на проектни предложения по мярка 21 - удължен срок за кандидатстване

Условия за кандидатстване по мярка 21 - удължен срок за кандидатстване