1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения КППП и УС за одобрение на проектни предложения

PDF Печат Е-поща

Списъци - мярка 4.1

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Списъци - мярка 4.2

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129


Списъци - мярка 6.4

Списък одобрени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък резервни проекти по процедура BG06RDNP001-19.183


Списъци - мярка 7.2

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

 


 

Решения на КППП

Решения на УС на МИГ-Попово

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО