1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения КППП и УС за одобрение на проектни предложения

PDF Печат Е-поща

Мярка 21 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.487 /втори прием/

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.487
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.487
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

Мярка 7.2 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.643

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.643
Предложения на КППП по процедура №BGRDNP001-19.643
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

Мярка 4.2 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.573

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.573
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.573
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

Мярка 4.2 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.745

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.745
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.745
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

Мярка 21 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.487

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.487
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.487
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране


Мярка 7.2 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.349 /втори прием/

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.349
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.349
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране


Мярка 6.4 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454 - Втори прием

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.454 - втори прием
Списък на оттеглените проектни предложения - втори прием
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения - втори прием
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях - втори прием
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране - втори прием


Мярка 6.4 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.454
Предложения на КППП по процедура № BGRDNP001-19.454
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране


Мярка 7.5 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.369 - след рестартирана оценка

Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.369 - рестартирана оценка
Решения на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.369


Мярка 7.5 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.369

Решения  на УС на МИГ – Попово по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.369
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.369
Предложения на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.369 - рестартирана оценка
Списък на оттеглените проектни предложения
Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всеки от тях
Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

 


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.709 - ВТОРИ ПРИЕМ

Предложения на КППП по процедура BGRDNP001-19.709

Решения на КППП по процедура BGRDNP001-19.709

Списък одобрени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък резервни проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък оттеглени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

 


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BGRDNP001-19.709

Предложения на КППП по процедура BGRDNP001-19.709

Решения на КППП по процедура BGRDNP001-19.709

Списък одобрени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък резервни проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

Списък оттеглени проектни предложения по процедура BGRDNP001-19.709

 


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.005 (към 30.10.2019 г.)

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Мярка 4.1 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.005

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.005


Мярка 4.2 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.129

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.129


Мярка 6.4 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.183

Списък одобрени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.183

Списък резервни проекти по процедура BG06RDNP001-19.183


Мярка 7.2 по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.020

Списък одобрени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък отхвърлени проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

Списък резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.020

 


 

Решения на КППП

Решения на УС на МИГ-Попово

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО

Решения на КППП от 28.10.2019 г.

Решения на УС на МИГ-Попово от 30.10.2019 г.