1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

GDPR политика за защита на личните данни

PDF Печат Е-поща

Сдружение „МИГ-Попово“,  ЕИК по БУЛСТАТ 125584311 е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, Сдружение „МИГ-Попово“  прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.

Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 05.06.2019 г.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от Сдружение „МИГ-Попово“,  събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация и какви са вашите информационни права.

По-долу ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.

GDPR политика за защита на личните данни в МИГ-Попово
GDPR Вътрешни правила за защита на личните данни
Приложение 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
Приложение 2 - ПРОТОКОЛ ПБ

Приложение 3 - ПРОТОКОЛ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛД

Приложение 4 - СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛД

Приложение 5 - ПРОТОКОЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Приложение 6 - РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Приложение 7 - ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ

Приложение 8 - УВЕДОМЛЕНИЕ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА

Приложение 9 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ