1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 6.4

PDF Печат Е-поща

Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, втори прием с няколко срока за прием ви уведомяваме, че поради изчерпване на разполагаемия по мярката финансов ресурс по втори период на прием до 30.12.2021 г. процедурата е приключила и следващ период на прием няма да бъде активиран.

ПРИЕМ 2021 г.

Обява за втори прием на проектни предложения по мярка 6.4, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 - НЕАКТИВНА
Обява за втори прием на проектни предложения по мярка 6.4, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 - удължен срок - НЕАКТИВНА
Обява за втори прием на проектни предложения по мярка 6.4, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 - удължен срок до 30.12.2021 г.
Условия за кандидатстване - НЕАКТИВНИ
Условия за кандидатстване - относно удължен срок до 30.12.2021 г.
Условия за изпълнение

Приложения за информация към условията за кандидатстване

Приложения за попълване към условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнениеПРИЕМ 2020 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

Приложения за информация към условията за кандидатстване

Приложения за попълване към условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнение

 

 


 

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово (ПРОЕКТ)
Условия за кандидатстване (ПРОЕКТ)
Условия за изпълнение (ПРОЕКТ)

Приложения за информация към условията за кандидатстване (ПРОЕКТ)

Приложения за попълване към условията за кандидатстване (ПРОЕКТ)

Приложения към условията за изпълнение (ПРОЕКТ)

 


 

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по мярка 6.4 - Прием 2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на местна инициативна група – Попово по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с два срока за прием ви уведомяваме, че поради изчерпване на разполагаемия по мярката финансов ресурс по първия период на прием до 28.02.2019 г. процедурата е приключила и втори период на прием няма да бъде активиран.

 


 

Въпроси и отговори (дата на актуализация: 11.02.2019 г.)
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за информация към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Приложения към условията за изпълнение
Ред за оценка на проектни предложения
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.183
Писмо и заповед за отказ за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.183 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Жалба от МИГ-Попово относно отказ за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.183 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“