1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Мярка 4.1

PDF Печат Е-поща

 

ПРИЕМ 2023 г.

Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.709

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - удължен срок до 15.12.2023 г.
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - ВТОРИ ПРИЕМ
Условия за кандидатстване - ВТОРИ ПРИЕМ - удължен срок до 15.12.2023 г.
Условия за кандидатстване - ВТОРИ ПРИЕМ
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово - удължен срок
Условия за кандидатстване - удължен срок
Условия за изпълнение
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Условия за кандидатстване

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване
Въпроси и отговори по процедурата

Дата на публикуване: 24.03.2023 г.


Документи по Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.709 - ПРОЕКТ


ПРИЕМ 2021 г.

Насоки за кандидатстване по мярка 4.1
ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово
Ред за оценка на проектни предложения

Документи за информация

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към условията за кандидатстване

Приложения към условията за кандидатстване - към 04.10.2019 г.
Заповед №2/27.06.2018 г. на председателя на УС на Сдружение "МИГ-Попово"
Заповед №06/04.10.2019 г. на председателя на УС на Сдружение "МИГ-Попово"
Писмо и заповед за одобрение на процедура за подбор на проекти с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.005 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“