1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Четвъртък, 28 Декември 2017г. 10:00ч.

PDF Печат Е-поща

На 20 и 21 декември МИГ-Попово проведе двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган  на тема: “Устойчиво развитие на местната икономика и общности чрез насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал и ефективно усвояване на средствата от СВОМР за територията на МИГ-Попово и структурните фондове.