1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Индикативни годишни програми

PDF Печат Е-поща
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2023 г. - актуализирана към 14.11.2023 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2023 г. - актуализирана към 01.09.2023 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2023 г. - актуализирана към 01.04.2023 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2023 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2024 г.Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2017 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2017 г. - актуализирана към 07.03.2017 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2017 г. - актуализирана към 07.09.2017 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2018 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2018 г. - актуализирана към 15.04.2018 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2018 г. - актуализирана към 15.05.2018 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2018 г. - актуализирана към 27.06.2018 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2018 г. - актуализирана към 09.10.2018 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2019 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2019 г. - актуализирана към 10.05.2019 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2020 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2020 г. - актуализирана към юни 2020 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2020 г. - актуализирана към октомври 2020 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2021 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2021 г. - актуализирана към април 2021 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2021 г. - актуализирана към юли 2021 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2021 г. - актуализирана към ноември 2021 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2022 г. - актуализирана към 14.02.2022 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2022 г. - актуализирана към 01.04.2022 г.
Индикативна годишна работна програма на МИГ-Попово за 2022 г. - актуализирана към 01.09.2022 г.