1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Споразумение РД 50-142/21.10.2016 г.

PDF Печат Е-поща

На 21.10.2016 г. в гр.София между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., представляван от г-н Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган и Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ бе подписано споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г.

Стойност на договора: 2 933 745 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2023 г.

Споразумение РД 50-142 от 21.10.2016 г.
Допълнително споразумение РД 50-142 от 13.04.2018 г.
Допълнително споразумение РД 50-142 от 09.07.2019 г.
Допълнително споразумение РД 50-142 от 07.10.2021 г.
Допълнително споразумение РД 50-142 от 20.09.2022 г.