1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

news

ПОКАНА за свикване на общо събрание

22.04.2019 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква общо събрание.

Продължение...

ВАЖНО

22.04.2019 г.

ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – ПОПОВО

Продължение...

ПОКАНА за свикване на общо събрание

25.02.2019 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква общо събрание.

Продължение...

ПОКАНА за свикване на общо събрание

18.01.2019 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Продължение...

Обучение на върховния управляващ орган

14.12.2018 г.

В периода 10-11 декември се проведе обучение на върховния управляващ орган и екипа на МИГ-Попово на тема: „Визия, стратегия за развитие и успешни практики на МИГ регистрирани като НПО“.

Продължение...