1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

news

ПОКАНА за свикване на общо събрание

18.01.2019 г.

На основание  чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1  от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“  Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ свиква  общо събрание.

Продължение...

Обучение на върховния управляващ орган

14.12.2018 г.

В периода 10-11 декември се проведе обучение на върховния управляващ орган и екипа на МИГ-Попово на тема: „Визия, стратегия за развитие и успешни практики на МИГ регистрирани като НПО“.

Продължение...

РАБОТНА СРЕЩА С МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ЕС

22.10.2018 г.

В периода 15-18 октомври 2018 г. Представители на върховния управляващ орган на МИГ-Попово и екипа бе на посещение на МИГ- Бахо Арагон – Матараня., Испания във връзка с обмен на знания и експертен опит в изпълнението на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности.

Продължение...

ГРАФИК за провеждане на информационни срещи

08.10.2018 г.

Предстоящи информационни срещи...

Продължение...

ПОКАНА за свикване на общо събрание

17.09.2018 г.

На основание чл. 12 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал.1 от Устава за устройство и дейността на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група – Попово“ Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание.

Събранието ще се проведе в гр. Попово, конферентна зала на семеен хотел с бистро „Попово инн“ на 27.09.2018 г. от 10.30 часа

Продължение...